nekststep

een tikkie assertiever mag!

Training: een tikkie assertiever mag!

Assertiviteit is een communicatiestijl. Het is een manier waarop je met andere mensen in verschillende situaties omgaat. Wanneer je assertief gedrag vertoont kan je op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor de eigen gevoelens, gedachten, overtuigingen en meningen Je hebt in relatie tot mensen in je werk, scholing en ander sociale situaties een open, krachtige en volwassen houding. Terwijl je tegelijkertijd de mening en gevoelens van anderen respecteert.
Het bevorderen van assertiviteit in jouw organisatie draagt bij aan betere communicatie. Uit iedere interactie kan je het beste halen omdat je weet wat je wilt en waar je voor staat. En je laat de ander ook tevreden achter. Je creëert een win-win situatie voor iedereen. Ook vermindert het stress, want laten we eerlijk zijn, agressieve communicatie of passief agressieve communicatie kan echt stressvol zijn. Het vergroot de betrouwbaarheid en het zelfvertrouwen van jou en je collega’s. Wanneer jij en je collega’s zich assertief gedragen draagt dit zeker bij aan een positieve werksfeer.

Er is nooit een slecht moment om voor jezelf op te komen

In de training ‘een tikkie assertiever mag’ sta jij en jouw situatie centraal. Je formuleert je ambities, ontdekt je kwaliteiten en bepaalt op basis daarvan je leerdoelen. Je gaat actief aan de slag met daadkrachtig communiceren en feedback geven en ontvangen. Ook leer je omgaan met dominante collega's en leidinggevenden en ervaar je de invloed van non-verbaal gedrag.
Je focust op jouw mogelijkheden in plaats van je beperkingen. Indien gewenst oefen je in een veilige omgeving met trainingsacteurs. De stimulerende en activerende trainingsopzet prikkelt je om jouw nieuwe vaardigheden op je werk toe te passen. Zo krijgen oude gedragspatronen geen kans meer en haal je alles uit deze training.
 • Inhoud van de training

  De punten hieronder geven een indicatie van deze training. Het uiteindelijke programma wordt afgestemd op jullie situatie.

  • Je leert wat assertief gedrag is en wat het verschil is tussen assertief en agressief, sub assertief en passief agressief gedrag is.
  • Je leert je eigen ambities en waarden kennen, zodat je weet waar je zelf voor staat.
  • Je leert omgaan met spanningen en blokkerende gedachten, zodat je meer expressie durft te geven aan je mening en gedachtes.
  • Je leert je verbale en non-verbale communicatie verbeteren. Welke woorden, houding en tonaliteit zijn helpend voor meer assertief gedrag?
  • Je leert bij je standpunt te blijven, ook al vind de ander dat misschienn niet leuk om te horen. En hoe je het beste grenzen kan stellen, nee kan zeggen en kan opkomen voor jezelf.
  • Je leert hoe je het beste om kan gaan met lastig gedrag en conflicten. Hoe je aan kan geven hoe je je voelt en of wat je denkt.
  • Naast een theoretische basis zullen we veelvuldig oefenen met assertief gedrag en elkaar op respectvolle manier feedback geven zodat we met elkaar naar een hoger niveau van effectieve en assertieve communicatie groeien.

 • Resultaten van de training
 • Praktisch
Astrid
Stefan

Ons Team

Het team trainers van Nekststep bestaat uit ervaren, enthousiaste en betrokken professionals met elk hun expertise.